Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

yrkeslärare, cateringtjänster

Description

Code

2320.1.13

Description

Yrkeslärare i cateringtjänster undervisar elever i sitt specialiserade studieområde, cateringtjänster, som till övervägande del är av praktisk karaktär. De tillhandahåller teoretisk undervisning om de praktiska färdigheter och tekniker som eleverna behöver behärska för ett yrke i cateringbranschen. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov och utvärderar deras kunskaper och prestationer inom cateringtjänster genom uppgifter, tester och prov.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser