Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ritare, maskinteknik

Description

Code

3118.3.11

Description

Ritare inom maskinteknik omvandlar mekanikingenjörers projekt till tekniska ritningar med angivelse av mått, fastsättnings- och monteringssätt samt andra specifikationer som används till exempel i tillverkningsprocesser.

Alternativ beteckning

CAD-ritare

maskinkonstruktör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: