Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fartygsinspektör

Description

Code

3115.1.9

Description

Fartygsinspektörer besiktigar fartyg avsedda för sjöfart i olika länders vattenområden eller på öppet hav. De ser till att fartyg och utrustning följer Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) föreskrifter. De kan även agera som tredje part i samband med översyn av anläggningar och byggnadsprojekt till havs.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser