Skip to main content

Show filters

Hide filters

studievägledare, socialtjänsten

Description

Code

2310.2

Description

Studievägledare (socialtjänsten) undervisar, övervakar och utvärderar studenter i socialarbete innan, medan och efter att de avlägger examen. De bidrar till deras placering och har befogenhet att rekommendera studerande på grundval av lämpliga bevis.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser