Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

förhandlare av turistavtal

Description

Code

3339.8

Description

Förhandlare av turistavtal förhandlar om turismrelaterade avtal mellan researrangörer och leverantörer av turisttjänster.

Alternativ beteckning

förhandlare av turistavtalen

reseavtalsförhandlare

förhandlare av hotellavtal

avtalsförhandlare

avtalschef

turistavtalsförhandlare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: