Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

importspeditör, järnhandelsvaror och VVS-armatur

Description

Code

3331.2.1.16

Description

Importspeditörer (järnhandelsvaror och VVS-armatur) har och tillämpar ingående kunskaper om import och export av varor, inklusive tullklarering och dokumentation.

Alternativ beteckning

exportspeditör, järnhandelsvaror och VVS-armatur

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: