Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

studieassistent

Description

Code

2359.11

Description

Studieassistenter hjälper elever med dåliga resultat både i och utanför klassrummet för att öka deras akademiska framgång. De hjälper elever med (flera) svagheter, t.ex. inlärningssvårigheter, beteendeproblem och närvaroproblem samt hjälper även understimulerade begåvade elever. De kan även arbeta med vuxenstuderande i utbildningssystemet. De utarbetar tidsscheman och handlingsplaner tillsammans med eleverna för att planera den nödvändiga mentorverksamheten och övervaka framstegen. De håller även kontakt med elevernas lärare, utbildningspsykologer, skolkuratorer och vid behov med elevers föräldrar för att förbättra studentens utbildningsutveckling.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: