Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

yrkeslärare, företagsadministration

Description

Code

2320.1.6

Description

Yrkeslärare undervisar elever i sitt specialiserade studieområde, företagsadministration, som till övervägande del är av praktisk karaktär. De tillhandahåller teoretisk undervisning i de praktiska färdigheter och tekniker som eleverna behöver behärska för ett yrke inom företagsadministration, t.ex. bokförare eller banktjänsteman. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov samt utvärderar deras kunskaper och prestationer inom företagsadministration genom uppgifter, tester och prov.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: