Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

toxikolog

Description

Code

2131.4.13

Description

Toxikologer undersöker effekter av kemiska ämnen eller biologiska och fysikaliska agens på levande organismer, särskilt på miljön och på djurs och människors hälsa. De bestämmer doser för exponering för skadliga toxiska effekter i miljöer, människor och levande organismer och utför även försök på djur och cellodlingar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser