Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, datorspel, multimedia och programvara

Description

Code

5223.7.10

Description

Specialiserade säljare (datorspel, multimedia och programvara) säljer programvaruprodukter i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

multimediasäljare

programvarusäljare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: