Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, tillverkning

Description

Code

3122.4

Description

Arbetsledare (tillverkning) samordnar, planerar och leder de direkta tillverknings- och produktionsprocesserna. De ansvarar för revision av produktionsscheman eller beställningar hantering av personalen inom dessa produktionsområden.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser