Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatör, additiv tillverkning i metall

Description

Code

3119.10

Description

Operatörer som arbetar med additiv tillverkning i metall sköter maskiner med additiva tillverkningsprocesser, såsom montering och installation, underhåll och reparation. De har saklig och bred förståelse när det gäller processen för additiv tillverkning i metall. De kan ta fram lösningar på grundläggande och specifika problem som rör maskiner och processer för additiv tillverkning och själva sköta hanteringen av råvarorna (godkännande, lagring, kontaminering, spårbarhet).

Alternativ beteckning

additiv tillverkningstekniker

metall AM-tekniker

AM-operatör

AM-tekniker

metall AM-operatör

3D-printetekniker i metall

tillverkare av metalltillsatser

tillverkare av metalladditiv

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: