Skip to main content

Show filters

Hide filters

skorstensfejartekniker

Description

Code

7133.4

Description

Skorstensfejartekniker övervakar och samordnar skorstensfejares verksamhet. De utför kvalitetskontroller och ser till att säkerhetsbestämmelserna efterlevs.

Alternativ beteckning

skorstensfejaringenjör

skorstensfejarmästare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: