Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, tillverkning, optiska instrument

Description

Code

3122.4.11

Description

Arbetsledare (tillverkning av optiska instrument) samordnar, planerar och leder produktionsprocessen för optiska instrument. De ser till att optiskt glas bearbetas korrekt och optisk utrustning monteras i enlighet med specifikationerna. De leder anställda som arbetar på produktionslinjen, övervakar kvaliteten på de monterade varorna samt hanterar kostnads- och resursförvaltning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: