Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

beteendevetare

Description

Code

2632.3

Description

Beteendevetare forskar i, iakttar och beskriver mänskligt beteende i samhället. De drar slutsatser om motiv till människors ageranden, iakttar olika omständigheter för olika beteenden och beskriver olika personligheter. De ger råd till organisationer och statliga myndigheter inom detta område. De kan även analysera djurs beteende.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser