Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

lärare, digital kompetens

Description

Code

2356.1.1

Description

Lärare i digital kompetens undervisar elever i teori och praktik för (grundläggande) datoranvändning. De undervisar eleverna i digital kompetens och eventuellt mer avancerade principer för datavetenskap. De ger eleverna kunskaper om datorprogram och ser till att maskinvaruutrustningen används på rätt sätt. De utarbetar och reviderar kursinnehållet och uppgifter samt uppdaterar dem i enlighet med den tekniska utvecklingen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: