Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

VVS-montör

Description

Code

7126.2

Description

VVS-montörer installerar och utför underhåll på avloppsutrustning som används i avloppssystem, till exempel rör och ventiler. De analyserar utformningen av system, ser till att avloppssystemet installeras på rätt sätt och utför underhålls- och reparationsarbeten.

Alternativ beteckning

avloppsinstallatör

avloppsmontör

spolare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser