Skip to main content

Show filters

Hide filters

VVS-montör

Description

Code

7126.2

Description

VVS-montörer installerar och utför underhåll på avloppsutrustning som används i avloppssystem, till exempel rör och ventiler. De analyserar utformningen av system, ser till att avloppssystemet installeras på rätt sätt och utför underhålls- och reparationsarbeten.

Alternativ beteckning

avloppsinstallatör

avloppsmontör

spolare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: