Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontaktspårare

Description

Code

4229.1

Description

Kontaktspårare bedömer enskilda personers exponering för smittsamma sjukdomar, ger dem och deras kontakter råd om åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen och följer upp dem regelbundet. De kontaktar personer som har testat positivt via sms, e-post eller telefon för att fråga dem om vilka personer de har haft kontakt med. Kontaktspårare kan också göra besök på plats för att fysiskt kontrollera om människor respekterar självisolerings- eller karantänåtgärderna, enligt vad myndigheterna rekommenderar.

Alternativ beteckning

call center kontakt spårningsrepresentant

coronavirus-fältagent

covid-spårare

covid contact spårare

covid sjukdomsutredare

klinisk kontaktärenden

kontakta spåraren

kontaktaspårningsmedarbetare

kontakta spårningsrepresentant

kontakta spårningsspecialist

kontakta spårningsstöd

kontakt spårande volontär

kontaktspårande volontär

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: