Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

yrkeslärare, verkstads- och maskinpraktik

Description

Code

2320.1.16

Description

Yrkeslärare i verkstads- och maskinpraktik undervisar elever i sitt specialiserade studieområde, verkstads- och maskinpraktik, som till övervägande del är av praktisk karaktär. De tillhandahåller teoretisk undervisning i de praktiska färdigheter och tekniker som eleverna behöver behärska för ett yrke inom verkstads- och maskinpraktik (trä- och metallarbete), t.ex. snickare eller plåtslagare. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov och utvärderar deras kunskaper och prestationer inom verkstads- och maskinpraktik genom uppgifter, tester och prov.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: