Skip to main content

Show filters

Hide filters

evenemangstekniker

Description

Code

3521.1.3

Description

Evenemangstekniker förbereder, underhåller, utfärdar, transporterar, ställer i ordning, använder, tar in, kontrollerar, rengör och lagrar audiovisuell utrustning, scenutrustning och evenemangsutrustning. Deras arbete bygger på planer, instruktioner och ordersedlar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser