Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

gruppbefäl

Description

Code

0210.1

Description

Gruppbefäl för befäl över troppar av soldater och utför utbildningsuppgifter. De leder även utrustning såsom tunga maskiner och vapen.

Alternativ beteckning

korpral

sergeant

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: