Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medlemskapsansvarig

Description

Code

2431.12

Description

Medlemskapsansvariga övervakar och samordnar medlemsplanen, stöder befintliga medlemmar och samarbetar med eventuella nya medlemmar. De analyserar tendenserna på marknaden och utarbetar marknadsföringsplaner i enlighet med detta. De övervakar och ser till att processer, system och strategier är effektiva.

Alternativ beteckning

medlemsvärvare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: