Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljöskyddschef

Description

Code

1349.13

Description

Miljöskyddschefer ger råd om hur miljöpolicyer ska utvecklas för statliga och officiella institutioner. De analyserar eventuella hot mot befolkningens välbefinnande och miljön i en region och leder kampanjer för att hantera problem såsom avfallsinsamling, deponier och bevarande av grönområden.

Alternativ beteckning

miljöchef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser