Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

oceanograf

Description

Code

2114.1.8

Description

Oceanografer studerar och bedriver forskning i frågor som rör hav och oceaner. Oceanografer delar upp sin expertis i olika forskningsgrenar, nämligen fysiska oceanografer vars forskning är inriktad på vågor och tidvatten, kemiska oceanografer vars studier omfattar den kemiska sammansättningen av havsvatten och geologiska oceanografer vars forskning rör havsbotten och dess plattor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser