Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialiserad säljare, datorer och datortillbehör

Description

Code

5223.7.9

Description

Specialiserade säljare (datorer och datortillbehör) säljer datorer och tillhörande kringutrustning i specialiserade butiker.

Alternativ beteckning

butikssäljare, datorer och datortillbehör

butikssäljare, it- och it-tillbehör

specialiserad säljare, it och it-tillbehör

säljare, it och it-tillbehör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: