Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

yrkeslärare, resor och turism

Description

Code

2320.1.24

Description

Yrkeslärare i resor och turism undervisar elever i sitt respektive studieområde, resor och turism, som till övervägande del är av praktisk karaktär. De tillhandahåller teoretisk undervisning i de praktiska färdigheter och tekniker som eleverna behöver behärska för ett yrke inom rese- och turismbranschen. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov samt utvärderar deras kunskaper och prestationer inom resor och turism genom uppgifter, tester och prov.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: