Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

reklamchef

Description

Code

1222.1.1

Description

Reklamchefer sköter genomförandet av de reklaminitiativ som ingår i den strategiska marknadsplanen. De organiserar och förbereder de resurser som krävs för att lansera reklamkampanjer och insatser på reklambyråer. De förbereder och anpassar kommunikationskanalerna, förhandlar om avtal och ser till att verksamheten följer budgetarna.

Alternativ beteckning

reklamdirektör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser