Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

renhållningsarbetare

Description

Code

9613.1

Description

Renhållningsarbetare använder renhållningsutrustning och -maskiner för att avlägsna avfall, blad eller skräp från gator. De dokumenterar sina renhållningsarbeten samt rengör och utför underhåll och mindre reparationer på den utrustning som används.

Alternativ beteckning

gatsopare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: