Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

postbiträde

Description

Code

4412.1

Description

Postbiträden hanterar post, sortering, registrering av information och andra tjänster i samband med postservice från postkontor eller närstående organisationer. De ska föra register över inkommande och utgående paket och brev i anläggningen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: