Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

trafikflygare med ATPL-certifikat

Description

Code

3153.2.2.1

Description

Trafikflygare med ATPL-certifikat flyger stora luftfartyg med tillåten max startvikt på över 5 700 kg för transport av passagerare, post eller gods med lång- eller kortdistansflygningar för nöjes-, affärs- eller kommersiella ändamål. De har det övergripande ansvaret för säker och effektiv drift av luftfartyg samt för besättningens och passagerarnas säkerhet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser