Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

överlevnadsinstruktör

Description

Code

3423.1.2.2.1

Description

Överlevnadsinstruktörer guidar grupper i stora naturområden och hjälper dem med självstyrd inlärning av grundläggande överlevnadstekniker utan tillgång till bekvämligheter eller modern utrustning. De instruerar deltagarna i överlevnadsfärdigheter såsom eldtändning, framställande av primitiv utrustning, uppbyggnad av skydd och anskaffande av vatten och föda. De ser till att deltagarna är medvetna om vissa säkerhets-, miljöskydds- och riskhanteringsåtgärder utan att detta minskar känslan av äventyr. De uppmuntrar gruppen att ta initiativ och handleder deltagarna individuellt för att få dem att tänja sina gränser på ett ansvarsfullt sätt och hjälpa dem att övervinna eventuella rädslor.

Alternativ beteckning

vildmarksinstruktör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser