Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

handformare, gjuteri

Description

Code

7211.1.3

Description

Handformare på gjuterier framställer manuellt formar för tillverkning av metallprodukter. De blandar sand och härdningsmaterial för att uppnå en specifik blandning. De använder sedan ett mönster och en eller flera kärnor för att få fram ett precist avtryck i materialet. Det formade materialet lämnas sedan för att härda, för att sedan användas som en form vid framställning av järnhaltigt och icke-järnhaltigt metallgjutgods.

Scope note

Excludes people producing moulds for non-metallic materials. Excludes people using machines. Includes people producing jewellery and bijouterie.

Alternativ beteckning

tillverkare av gjutmodeller

tillverkare av gjutformar

gjutmodelltillverkare

modellmakare

gjutmodellstillverkare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: