Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

affärsutvecklingschef för IKT

Description

Code

2434.2

Description

Affärsutvecklingschefer för IKT ökar affärsmöjligheterna för sin organisation och utarbetar strategier som bidrar till att organisationen, produktutvecklingen och produktdistributionen fungerar smidigt. De förhandlar fram priser och fastställer avtalsvillkor.

Alternativ beteckning

affärsutvecklingschefer för IKT

ansvarig för affärsutveckling för IKT

chefer för affärsutveckling för IKT

IT-affärsutvecklingschef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: