Skip to main content

Show filters

Hide filters

glödgare, metall

Description

Code

8121.3

Description

Glödgare (metall) hanterar elektriska eller gasugnar för att mjuka upp metall så att den kan skäras och formas lättare. De upphettar metallen till en viss temperatur och/eller en viss färg och kyler sedan ned en långsamt i enlighet med specifikationerna. De granskar metallerna genom hela processen för att upptäcka eventuella brister.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: