Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pälsvårdare

Description

Code

5164.1.1

Description

Pälsvårdare arbetar med att vårda olika djurs päls med hjälp av lämpliga redskap, material och metoder. Detta inkluderar användning av lämpliga och säkra hanteringstekniker och främjande av god hygien, hälsa och välbefinnande för djuret. 

Alternativ beteckning

djurtrimsspecialist

hundtrimsspecialist

djurtrimmarna

djurtrim

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: