Skip to main content

Show filters

Hide filters

researrangör

Description

Code

4221.6

Description

Researrangörer ansvarar för hantering och övervakning av rutter för turistresor och tillhandahåller praktisk information till turister.

Alternativ beteckning

resevägledare

resledare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser