Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

riksdagsledamot

Description

Code

1111.5

Description

Riksdagsledamöter företräder sina politiska partiers intressen i parlament. De utför lagstiftningsuppgifter, utarbetar och föreslår nya lagar samt kommunicerar med regeringstjänstemän för att bedöma aktuella problem och statliga insatser. De övervakar genomförandet av lagar och politik samt fungerar som regeringens företrädare för allmänheten för att säkerställa transparens.

Alternativ beteckning

parlamentsledamot

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser