Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

CNC-operatör

Description

Code

7223.4

Description

CNC-operatörer förbereder, hanterar och utför underhåll på CNC-maskiner för att framställa beställda produkter. De ansvarar för programmering av maskinerna för nödvändiga parametrar och mått samt efterlevnad av kvalitets- och säkerhetsnormerna.

Alternativ beteckning

CNC-programmerare

CNC-borrare

CNC-hyvlare

CNC-fräsare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser