Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinoperatör, mekanisk verkstad, gasskärning

Description

Code

7223.15

Description

Maskinoperatörer på mekaniska verkstäder (gasskärning) förbereder och hanterar maskiner för skärning (eller snarare bortbränning) av överflödigt material från ett metallarbetsstycke med hjälp av en brännare som hettar upp arbetsstycket till dess antändningstemperatur och omvandlar metallen till metalloxid genom reaktion med syreflödet; metalloxid rinner ut ur skärlinjen som slagg.

Alternativ beteckning

operatör, plasmaskärning

operatör, gasskärning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser