Skip to main content

Show filters

Hide filters

läkarsekreterare

Description

Code

3344.3

Description

Läkarsekreterare tolkar dikterad information från läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och omvandlar den till dokument. De skapar, formaterar och redigerar patientjournaler utifrån de uppgifter som lämnats och iakttar interpunktion och grammatik.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: