Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskör

Description

Code

5142.4

Description

Maskörer utarbetar designkoncept för makeup och hår av artister och övervakar deras förverkligande. Deras arbete bygger på undersökningar och konstnärlig vision. Deras lösningar påverkas av och påverkar andra designlösningar och ska överensstämma med dessa och med den övergripande konstnärliga visionen. De har därför ett nära samarbete med konstnärliga ledare, scenpersonal och det konstnärliga teamet. Maskörer upprättar skisser, designritningar eller annan dokumentation till stöd för verkstaden och artister. Maskörer arbetar ibland även som självständiga konstnärer och skapar makeupkonst utanför föreställningssammanhang.
 

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser