Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ordningsvakt, domstol

Description

Code

3411.4

Description

Ordningsvakter vid domstolar upprätthåller ordning och säkerhet i rättssalen. De transporterar brottslingar till och från rättssalen, ser till att det finns nödvändiga förnödenheter i rättssalen och undersöker lokaler och personer i syfte att förebygga hot. De inleder och avslutar dessutom domstolsförhandlingar och tillkallar vittnen.

Alternativ beteckning

vaktmästare, domstol

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: