Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

industriplåtslagare

Description

Code

7213.1

Description

Industriplåtslagare använder olika typer av utrustning och maskiner för att framställa och renovera varmvattenpannor och ångpannor i alla etapper i produktionsprocessen. De skär, mejslar och formar metallplåt och -rör för pannor i nödvändiga mått med hjälp av acetylengasbrännare, fogar ihop dem genom skärmad metallbågsvetsning eller TIG-bågsvetsning samt utför slutbehandling med lämpliga maskiner, elektriska verktyg och ytbeläggningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser