Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

IKT-användbarhetstestare

Description

Code

2519.7.5

Description

IKT-användbarhetstestare säkerställer överensstämmelse med kraven och strävar efter optimal användbarhet inom programmets testcykelfaser (analys, utformning, implementering och driftsättning). De samarbetar även nära med användare (analytiker) för att undersöka och dokumentera användarprofiler samt analysera uppgifter, arbetsflöden och användarscenarier.

Alternativ beteckning

användbarhetsingenjör

provare av användarvänlighet

testare av användarvänlighet

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: