Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

sjukhusapotekare

Description

Code

2262.1.2.1

Description

Sjukhusapotekare förbereder, lämnar ut och tillhandahåller läkemedel till patienter på sjukhus. De samarbetar med vårdpersonal, t.ex. läkare och sjuksköterskor, för behandling av patienter samt ger råd och information om läkemedel.

Alternativ beteckning

sjukhusfarmaceut

Rättslig aspekt

Detta yrke omfattas av direktiv 2005/36/EG (och dess ändringar) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Mer information om fri rörlighet för yrkesverksamma. För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser