Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

underhålls- och reparationsingenjör

Description

Code

2141.8

Description

Underhålls- och reparationsingenjörer fokuserar på optimering av utrustning, rutiner, maskiner och infrastruktur. De garanterar maximal tillgänglighet till lägsta möjliga kostnad.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser