Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

geodet

Description

Code

3112.10

Description

Geodeter utför tekniska undersökningar. De hjälper lantmätare, arkitekter eller ingenjörer med lantmäterirelaterade tekniska arbetsuppgifter såsom kartläggning av mark, upprättande av konstruktionsritningar och hantering av precis mätutrustning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: