Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

broinspektör

Description

Code

3112.1.1

Description

Broinspektörer besiktigar brokonstruktioner för att upptäcka fogbrott, sprickor, korrosion och andra fel. De utför eller organiserar även underhåll av konstruktioner.

Alternativ beteckning

betonginspektör

stålbyggnadsinspektör

stålbyggnadskontrollant

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: