Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

CAD-operatör

Description

Code

3118.3.5

Description

CAD-operatörer använder datormaskinvara och programvara för att införa tekniska mått i datorstödda konstruktionsritningar. CAD-operatörer ser till att alla ytterligare aspekter av de bilder som skapas på produkterna är exakta och realistiska. De beräknar även den nödvändiga materialmängden för tillverkning av produkterna. Senare behandlas den slutliga digitala konstruktionen med datorstödda tillverkningsmaskiner som framställer den färdiga produkten.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser