Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

CNC-operatör, svarvning

Description

Code

7223.4.4

Description

CNC-operatör (svarvning) förbereder, programmerar och hanterar svarvmaskiner som skär av överflödig metall från metallarbetsstycken med hjälp av ett härdat skärverktyg som manövreras av datorstyrda motorer. De läser tekniska ritningar och verktygsinstruktioner för svarvmaskiner, utför regelbundet maskinunderhåll och gör justeringar av till exempel skärdjup och rotationshastighet.

Scope note

Includes people using lathe and turning machines to cut both metal and plastic materials.

Alternativ beteckning

karusellsvarvare

CNC-svarvare

supportsvarvare

NC-svarvare

långsvarvare

NS-svarvare

automatsvarvare

skalsvarvare

valssvarvare

verktygssvarvare

trycksvarvare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser